Arbeidsconflict kost Omrop Fryslân 95.000 euro

Omrop Fryslân moet 95.000 euro bruto vergoeding betalen aan een medewerkster die ontslagen is na kritiek op de leiding. Dat is de uitspraak van de kantonrechter na een kort geding, meldt de Leeuwarder Courant.

De vrouw, die al 36 jaar werkzaam is voor Omrop Fryslân, was gefrustreerd over de gang van zaken binnen het mediabedrijf. ze voelde zich gekrenkt door haar hoofdredacteur. Toen ze in een emotioneel gesprek haar beklag deed bij directeur Jan Koster, gebruikte ze het woord ‘deportatie’ om de ongewenste voorgenomen detachering van een collega naar RTV Drenthe te omschrijven. Koster ervoer dit als een verwijzing naar de nazi-tijd en nam het woordgebruik hoog op. Hij eiste een excuusbrief, maar vond het resultaat niet oprecht.

De rechter vond het gebruik van de term ‘deportatie’ echter geen grond voor ontslag. Hij stelde dat Koster opnieuw in gesprek had moeten gaan met zijn medewerkster. Uiteindelijk betaalt de Omrop 95.000 euro bruto om het dienstverband toch te beëindigen.

Lees het hele artikel op Villamedia