Bemiddelings-mogelijkheden

Online bemiddeling
Snelheid & efficiëntie

Het gehele bemiddelingsproces verloopt via het online platform van Present24. Beide conflictpartijen worden door de casemanager vooraf geïnformeerd over het verloop van het proces, zodat iedereen in hoofdlijnen weet wat kan en mag worden verwacht.

De aan het bemiddelingsproces toegewezen bemiddelaar nodigt de individuele partijen per e-mail uit op het online platform om van daaruit de bemiddeling te starten.

 

Gedurende het gehele proces heeft u 24/7 online toegang tot uw persoonlijke dossier.

Hybride bemiddeling
Efficiëntie & persoonlijk contact op het juiste moment

Het bemiddelingsproces verloopt gedeeltelijk via het online platform van Present24. Beide conflictpartijen worden door de casemanager vooraf geïnformeerd over het verloop van het proces, zodat iedereen in hoofdlijnen weet wat kan en mag worden verwacht.

De aan het bemiddelingsproces toegewezen bemiddelaar nodigt beide partijen per e-mail uit op het online platform om van daaruit te starten. Nadat inzicht is verkregen in de oorsprong en aard van het conflict worden beide conflictpartijen door de bemiddelaar uitgenodigd voor het vervolg van het traject middels een persoonlijk gesprek.

 

Gedurende het gehele proces heeft u 24/7 online toegang tot uw persoonlijke dossier.

Traditionele bemiddeling
Persoonlijke begeleiding

 

Het bemiddelingsproces verloopt in zijn geheel zonder inzet van het online platform van Present24. Beide conflictpartijen worden door de casemanager vooraf geïnformeerd over het verloop van het proces, zodat iedereen in hoofdlijnen weet wat kan en mag worden verwacht.

De aan het bemiddelingsproces toegewezen bemiddelaar nodigt beide partijen uit voor een persoonlijk gesprek. Het vervolg van het bemiddelingstraject verloopt vervolgens louter via fysieke bijeenkomsten en schriftelijk contact.