Hybride bemiddeling

Efficiëntie & persoonlijk contact op het juiste moment

Het bemiddelingsproces verloopt gedeeltelijk via het online Present24 platform. Beide conflictpartijen worden door de casemanager vooraf geïnformeerd over het verloop van het proces, zodat iedereen in hoofdlijnen weet wat kan en mag worden verwacht.

De aan het bemiddelingsproces toegewezen bemiddelaar nodigt beide partijen per e-mail uit op het online platform om van daaruit te starten. Nadat inzicht is verkregen in de oorsprong en aard van het conflict worden beide conflictpartijen door de bemiddelaar uitgenodigd voor het vervolg van het traject middels een persoonlijk gesprek.
Gedurende het gehele proces heeft u 24/7 online toegang tot uw persoonlijke dossier.