Situaties

Re-integratie

Wij winden er geen doekjes om. Een re-integratie is altijd spannend, voor zowel werkgever als werknemer. Kan ik het weer aan? Wil ik het eigenlijk nog wel? Is de collegialiteit, tomeloze inzet en bevlogenheid van hem of haar er nog zoals we dat gewend waren?
Vragen die ons niet vreemd zijn.

Een bemiddelaar van Present24 biedt juist dát extra vangnet om een re-integratie succesvol te maken. Een onafhankelijke, objectieve specialist die voor professionele begeleiding zorgdraagt. Daar heeft u recht op.
Bij re-integratie is het doel van de bemiddeling om ervoor te zorgen dat de terugkeer naar de werkplek zo soepel mogelijk verloopt. Soms is na een periode van afwezigheid de oude functie te veel veranderd of te belastend geworden. Het is dan belangrijk dat in overleg wordt vastgesteld wat er mogelijk is, zodat opgebouwde ervaring niet verloren gaat en de terugkeer van een medewerker goed verloopt.

Wat betekent het voor u als werkgever dat ervaring voor uw bedrijf behouden blijft?

Wat betekent het voor u als werknemer dat u weer met plezier naar uw werk gaat?

 

Ontslag

Elke arbeidsrelatie is op enig moment eindig, vaak noemen we dat dan ontslag.
Ontslaan of ontslagen worden is op dat moment nooit leuk.
Het is echter het begin van een nieuwe periode. Nieuwe kansen en nieuwe perspectieven.
Het is wél belangrijk dat de voorliggende periode op een goede manier wordt afgesloten voor zowel werkgever als werknemer, zonder dat het een langslepende procedure wordt met hoge juridische kosten en oplopende emoties.

Ontslag kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan ontslag vanwege disfunctioneren, verstoorde verhoudingen, bedrijfseconomische redenen of op staande voet.
Door een goede begeleiding en bemiddeling kan echter ook ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komen. De bemiddelaar waarborgt dan dat werkgever en werknemer tot goede en redelijke afspraken komen en dat deze worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst, de wettelijke verankering van de gemaakte afspraken.

Bemiddeling door Present24 bij ontslag wordt gekenmerkt door:
•    Maatwerk met individuele ontslagvergoeding
•    Geen geruzie of verwijten, maar op een goede manier uit elkaar gaan
•    Mogelijkheid tot behoud van het recht op WW
•    Geen kostbare, juridische procedures met advocaten of juristen

Wat zou het voor u als werkgever betekenen wanneer u snel tot een creatieve oplossing komt voor de afwikkeling van de arbeidsrelatie?

Wat zou het voor u als werknemer betekenen wanneer u uw energie snel kunt investeren in het vinden van een nieuwe uitdaging?

 

Ziekteverzuim

Het overkomt ons allemaal: ziek en daardoor een paar dagen niet aan het werk.
Maar soms speelt er nog iets anders en is er eigenlijk helemaal geen sprake van verzuim door ziekte. Het is in deze situatie cruciaal dat sluimerende onvrede of spanningen tijdig worden herkend om escalatie of langdurig verzuim te voorkomen.

Is een medewerker met regelmaat kortdurend afwezig door ziekte, maar heeft u het gevoel dat er meer speelt? Dan is dat vaak ook zo.

In de praktijk kunnen verschillende aspecten een rol spelen bij ziekmelding. Zo kan sprake zijn van pesterijen op de werkvloer, slechte collegiale verhoudingen of gebrekkige motivatie door persoonlijke omstandigheden.

Het is daarom van belang om de juiste preventieve maatregelen te treffen. Regelmatig terugkerend, kortdurend verzuim kan resulteren in onnodige ontslagprocedures.

Een onafhankelijke bemiddelaar van Present24 krijgt de onderste steen boven en kan afspraken maken die toekomstig verzuim terugdringen.

Wat zou het voor u als werkgever betekenen als het ziekteverzuim significant zou afnemen?

Wat zou het voor u als werknemer betekenen om u minder vaak ziek te hoeven melden?