Ontslag

Elke arbeidsrelatie is op enig moment eindig, vaak noemen we dat dan ontslag.
Ontslaan of ontslagen worden is op dat moment nooit leuk.
Het is echter het begin van een nieuwe periode. Nieuwe kansen en nieuwe perspectieven.
Het is wél belangrijk dat de voorliggende periode op een goede manier wordt afgesloten voor zowel werkgever als werknemer, zonder dat het een langslepende procedure wordt met hoge juridische kosten en oplopende emoties.


Ontslag kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan ontslag vanwege disfunctioneren, verstoorde verhoudingen, bedrijfseconomische redenen of op staande voet.
Door een goede begeleiding en bemiddeling kan echter ook ontslag met wederzijds goedvinden tot stand komen. De bemiddelaar waarborgt dan dat werkgever en werknemer tot goede en redelijke afspraken komen en dat deze worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst, de wettelijke verankering van de gemaakte afspraken.Bemiddeling door Present24 bij ontslag wordt gekenmerkt door:
• Maatwerk met individuele ontslagvergoeding
• Geen geruzie of verwijten, maar op een goede manier uit elkaar gaan
• Mogelijkheid tot behoud van het recht op WW
• Geen kostbare, juridische procedures met advocaten of juristen

Wat zou het voor u als werkgever betekenen wanneer u snel tot een creatieve oplossing komt voor de afwikkeling van de arbeidsrelatie?

Wat zou het voor u als werknemer betekenen wanneer u uw energie snel kunt investeren in het vinden van een nieuwe uitdaging?