Re-integratie

Wij winden er geen doekjes om. Een re-integratie is altijd spannend, voor zowel werkgever als werknemer. Kan ik het weer aan? Wil ik het eigenlijk nog wel? Is de collegialiteit, tomeloze inzet en bevlogenheid van hem of haar er nog zoals we dat gewend waren?
Vragen die ons niet vreemd zijn.

Een bemiddelaar van Present24 biedt juist dát extra vangnet om een re-integratie succesvol te maken. Een onafhankelijke, objectieve specialist die voor professionele begeleiding zorgdraagt. Daar heeft u recht op.
Bij re-integratie is het doel van de bemiddeling om ervoor te zorgen dat de terugkeer naar de werkplek zo soepel mogelijk verloopt. Soms is na een periode van afwezigheid de oude functie te veel veranderd of te belastend geworden. Het is dan belangrijk dat in overleg wordt vastgesteld wat er mogelijk is, zodat opgebouwde ervaring niet verloren gaat en de terugkeer van een medewerker goed verloopt.

Wat betekent het voor u als werkgever dat ervaring voor uw bedrijf behouden blijft?

Wat betekent het voor u als werknemer dat u weer met plezier naar uw werk gaat?