Ziekteverzuim

Het overkomt ons allemaal: ziek en daardoor een paar dagen niet aan het werk.
Maar soms speelt er nog iets anders en is er eigenlijk helemaal geen sprake van verzuim door ziekte. Het is in deze situatie cruciaal dat sluimerende onvrede of spanningen tijdig worden herkend om escalatie of langdurig verzuim te voorkomen.

Is een medewerker met regelmaat kortdurend afwezig door ziekte, maar heeft u het gevoel dat er meer speelt? Dan is dat vaak ook zo.

In de praktijk kunnen verschillende aspecten een rol spelen bij ziekmelding. Zo kan sprake zijn van pesterijen op de werkvloer, slechte collegiale verhoudingen of gebrekkige motivatie door persoonlijke omstandigheden.

Het is daarom van belang om de juiste preventieve maatregelen te treffen. Regelmatig terugkerend, kortdurend verzuim kan resulteren in onnodige ontslagprocedures.

Een onafhankelijke bemiddelaar van Present24 krijgt de onderste steen boven en kan afspraken maken die toekomstig verzuim terugdringen.

Wat zou het voor u als werkgever betekenen als het ziekteverzuim significant zou afnemen?

Wat zou het voor u als werknemer betekenen om u minder vaak ziek te hoeven melden?