Werkwijze

Present24 hanteert verschillende werkwijzen en procedures om een bemiddelingstraject te doorlopen. Elk conflict is immers anders en vergt begrip voor en kennis van de onderliggende belangen om het optimale resultaat te bereiken: goede afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.

Elk traject start met zorgvuldige en gedegen communicatie met de individuele conflictpartijen. Hierbij worden de gegarandeerde vertrouwelijkheid en individuele vervolgstappen uitgelegd en, indien nodig, verder toegelicht. In hoofdlijnen worden tijdens een Present24 bemiddeling de volgende drie fasen doorlopen:

  • Exploratie 
    De eerste stap in de bemiddeling van elk conflict is om relevante informatie te verzamelen over de oorsprong en aard van het conflict, vanuit individueel perspectief van de afzonderlijke partijen. Gedurende deze exploratiefase wordt duidelijk in welke richting een mogelijke oplossing kan worden gezocht. Een oplossing die u vaak zelf niet (meer) tot de mogelijkheden rekende.

 

  • Bemiddeling 
    Nadat de individuele belangen in kaart zijn gebracht start de feitelijke bemiddeling. De bemiddelaar zal via het online platform van Present24 of via persoonlijk contact op uw of een van onze kantoren met u in gesprek gaan. Gedurende deze gesprekken zal onder begeleiding van de bemiddelaar een mogelijke oplossingsrichting voor het conflict worden bepaald, met oog en aandacht voor uw individuele belangen.

 

  • Vaststelling 
    Zodra de oplossing in goed onderling overleg is vastgesteld zullen alle afspraken worden vastgelegd in een document, de Vaststellingsovereenkomst. Alleen als beide partijen het eens zijn zal deze overeenkomst worden bekrachtigd.