Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Present24 erkent en omarmt haar bedrijfsmatige verantwoordelijkheid ten opzichte van mens, milieu en maatschappij. Binnen alle geledingen van onze organisatie, onze bedrijfsvoering en samen met onze opdrachtgevers hanteert Present24 een actieve MVO strategie. De uitvoering van deze strategie is een continu proces met een duidelijke doelstelling: Het creëren en bewaken van een duurzame balans op economisch, ecologisch en sociaal niveau door de effecten van onze bedrijfsactiviteiten, dienstverlening en bedrijfsvoering.

Huisvesting

In de keuze van onze huisvesting wordt rekening gehouden met de bereikbaarheid van onze kantoorlocatie(s). Onze locaties zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer en energiezuinig. Hiermee leveren wij een ecologische bijdrage aan CO2 reductie.

Facilitair

Onze inkoop is centraal georganiseerd waarbij tijdens de selectie van leveranciers goed wordt gekeken naar duurzaamheid en de aanwezigheid van milieukeurmerken. Hiermee vergroten we bewustzijn bij niet geselecteerde toeleveranciers en stimuleren we leveranciers die ook een actieve MVO strategie hanteren.

Medewerkers

Onze medewerkers werken zoveel mogelijk CO2 neutraal, printen niet of nauwelijks op papier en “het nieuwe werken” wordt gestimuleerd. Interne en externe communicatie wordt zoveel mogelijk online toegepast via innovatieve methodes en technieken. Hierdoor wordt bespaard op onnodige fysieke bijeenkomsten met verdere reductie van CO2 uitstoot.

Maatschappij

De dienstverlening van Present 24 staat in het teken van het oplossen van arbeidsconflicten. Conflicten die niet worden opgelost zullen escaleren. Escalatie van conflicten zorgt voor onnodige stress en extra kosten.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid, ingegeven door bewustwording en innovatie in dienstverlening. Nu en in de toekomst. Daar staan wij voor, samen met onze medewerkers, partners en opdrachtgevers.