Rechten van een werknemer bij een arbeidsconflict

Wat zijn de rechten van een werknemer bij een arbeidsconflict? Het is een onfortuinlijke gegeven dat veel problemen die in het bedrijfsleven voorkomen veroorzaakt worden door gebrekkige communicatie. In andere woorden is een (sluimerend) arbeidsconflict vaak het gevolg van wederzijds onbegrip. Het is niet reëel om te verwachten dat de onderlinge communicatie tussen medewerker en werkgever altijd ideaal is. Toch zijn er genoeg situaties denkbaar waar er zeker winst te behalen valt als er sprake is van bemiddeling bij een arbeidsconflict of als een conflict dreigt te ontstaan. Winst die zich uit voor alle betrokken partijen. Wat de rechten zijn van een werknemer bij een arbeidsconflict is misschien niet de meest passende vraag. Niet als er een alternatief is die de werknemer kosten, tijd en energie kan besparen.

Dat alternatief bieden wij: Present24. Wij bieden conflictbemiddeling tussen medewerker en werkgever in verschillende situaties. Iedere situatie is natuurlijk uniek dus is onze werkwijze af te stemmen naar uw belangen. Wij treden op als onafhankelijke en objectieve bemiddelaar die als doel heeft de belangen van beide partijen tot overeenstemming te brengen. De rechten die een medewerker heeft in het geval van een arbeidsconflict zijn van belang. Maar beter is het om samen tot een oplossing te komen die iedereen het voordeel geeft.

De rechten die een medewerker heeft bij een arbeidsconflict

Welke rechten een medewerker heeft bij een arbeidsconflict zijn natuurlijk relevant aan de precieze aard van het conflict. Er zit een groot verschil in bijvoorbeeld het definiëren van een functie of als er sprake is van een dreigend ontslag. Als een arbeidsconflict zo hoog oploopt dat er actief wordt gekeken naar welke rechten een medewerker heeft is er vaak geen sprake meer van een open communicatie met de werkgever. Een juridische oplossing kan soelaas bieden, maar gaat vaak wel ten koste van de belangen van beide partijen. Als mediator kunnen wij dan optreden. Wij zijn in te schakelen bij:

  •  Regelmatig ziekteverzuim
  •  Re-integratie
  •  Ontslag

Ons doel als mediator is echter altijd hetzelfde. Het vinden van een oplossing die werknemer en werkgever allebei als meest gunstige ervaren. Dit kan betekenen dat de onderlinge relatie wordt versterkt, maar kan ook betekenen dat wij het ontbinden van het contract faciliteren. Dit scheelt de nodige kosten, tijd en energie.

Mediation die af te stemmen is naar uw wensen

Ieder conflict en ieder bedrijf moet benaderd worden op unieke wijze. Iedere relatie is tenslotte geenszins identiek aan een ander. Onze ervaren professionals onderkennen dit en zullen hun bemiddeling af stemmen naar gelang de betrokken partijen. Toch bieden wij wel drie van te voren af te stemmen mogelijkheden voor bemiddeling.

  •  Online
  •  Hybride (online en face to face)
  •  Traditioneel (alles offline en schriftelijk)

De mediator die staat voor gegarandeerd succes

Alle conflicten laten zich tot een bepaalde mate kenmerken door een emotionele interpretatie. Door objectief en onafhankelijk op te treden kunnen wij deze ruis weghalen en beide partijen samen brengen.

Van welk conflict er ook sprake is ons doel is altijd om de belagen van beide partijen te behartigen en tot een passende overeenkomst te komen. Meer weten? Neem gerust contact met ons op, we staan voor u klaar.

Ontvang vrijblijvend informatie over mediation of het oplossen van arbeidsconflicten
U kunt zich altijd uitschrijven.

Wij gebruiken uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw aanvraag en eventueel om u maximaal 4 keer per jaar te mailen met relevante informatie over arbeidsrecht of het oplossen van arbeidsconflicten.

Bezig met versturen