Expertise

Present24 combineert de inzet van ervaren, gecertificeerde bemiddelaars met een intelligent, online platform. Onze casemanagers dragen er zorg voor dat het bemiddelingstraject vlekkeloos verloopt voor alle betrokkenen.

Gespecialiseerde bemiddelaars

Bemiddelaars van Present24 zijn opgenomen in het NMI (Nederlands Mediation Instituut) register. Het NMI voorziet in een onafhankelijk kwaliteitskader en zorgt ervoor dat bemiddelaars voldoen aan een aantal belangrijke normen ten aanzien van kennis en vaardigheden.

Daarnaast zijn alle NMI geregistreerde bemiddelaars gebonden aan de geldende klachtenregeling en tuchtrechtspraak.
Een Present24 bemiddelaar wordt gekenmerkt door:

  • Deskundigheid en ervaring in conflictbemiddeling
  • Erkenning door de overheid en de Rechtspraak
  • Wettelijke geheimhouding en gegarandeerde vertrouwelijkheid
  • Onafhankelijkheid en objectiviteit

Daarnaast is iedere aan Present24 verbonden bemiddelaar opgeleid tot ‘Gecertificeerd Online Bemiddelaar’, waardoor u verzekerd bent van een expert die over innovatieve (online) communicatie- en bemiddelingstechnieken beschikt.

Online platform

Present24 beschikt over innovatieve, online technieken en methodes om een bemiddelingstraject efficiënt en prettig voor beide partijen te laten verlopen. Het platform is ontwikkeld op basis van intuïtieve technologie en stelt conflictpartijen in staat om het bemiddelingstraject geheel of gedeeltelijk online te doorlopen.

Conflictpartijen kunnen hierdoor op evenwichtige wijze hun perspectief op het conflict delen met de onafhankelijke bemiddelaar. De vertrouwelijkheid en beveiliging van privacygevoelige gegevens is gewaarborgd.

 

Het online platform van Present24 wordt gekenmerkt door:

  • 24/7 Beveiligde online toegang tot uw dossier
  • Snellere afwikkeling van het conflict
  • Directe communicatie, geen vertraging in correspondentie
  • Grotere bereidheid om aan oplossingen te werken