Waarom

Een conflict ontstaat als partijen niet goed meer met elkaar kunnen communiceren of als het vertrouwen is geschaad. Onbegrip en wantrouwen werken escalerend. U begrijpt dit, maar toch kan het ook u als werkgever of werknemer overkomen. Het is onze ambitie om juist dán voor u het verschil te maken met onze unieke benadering. Door onze onafhankelijkheid, expertise,  toewijding en inspiratie helpen wij u om tot duurzame, constructieve en creatieve oplossingen te komen.

Elk conflict kent een oplossing, wij hebben alleen uw bereidheid nodig om er samen uit te komen.

In ieder bedrijf komen gespannen werksituaties voor. Vaak is dit het begin van een verstoorde arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer of werknemers onderling. Iets dat onschuldig en klein begint, kan uitmonden in een arbeidsconflict met alle gevolgen van dien. Voor werkgever én werknemer.

Present24 streeft naar een gezonde arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Goed en prettig functioneren vermindert gezondheidsklachten, reduceert verzuim en leidt tot betere resultaten. Iedereen heeft recht óp en baat bíj goed functioneren.