Wat doet een mediator?

Een goede vraag want steeds meer zien we in de praktijk dat veel arbeidsconflicten onnodig escaleren. Ongeacht welk bedrijf het precies betreft is er altijd één element waar iedere onderneming mee te maken heeft. Communicatie. Een breed begrip dat op veel manieren te interpreteren is. Als het gaat om de interactie tussen medewerker en werkgever dan valt er zeer veel winst te behalen als de onderlinge communicatie optimaal is. Toegegeven is een werkelijk optimale communicatie tussen deze twee partijen niet realistisch. Dat op zich hoeft geen probleem te zijn. Maar wat nu als de onderlinge verstandshouding van dien aard is dat het ten koste gaat van het functioneren, de motivatie of zelfs de gezondheid. In zulke situaties is de vraag, wat doet een mediator?, van groot belang.

Bij Present24 geven we een passend en sluitend antwoord op de vraag, wat doet een mediator? Wij weten een oplossing te bieden in situaties die leiden tot een arbeidsconflict. Ons doel is om de medewerker handvaten te geven die leiden of kunnen leiden tot conflicten en alle nadelige consequenties daarvan. Gelijktijdig ontdekt de werkgever een mogelijkheid om op de kosten te besparen door het vermijden van conflict gerelateerd verzuim bij zijn medewerker(s).

Wat doet een mediator? Ontdek onze innovatieve aanpak

Dat een (sluimerend) arbeidsconflict kan leiden tot de nodige malaise blijkt wel als we naar de statistieken kijken. Gemiddeld blijkt 70% van al het kortdurend ziekteverzuim als oorzaak een sluimerend conflict te zijn. Daarnaast blijkt gemiddeld dat een conflictsituatie tot 25% minder productiviteit kan leiden. Het ligt helaas in de menselijke aard dat als er sprake is van een conflict tussen twee partijen dat we zonder hulp van buitenaf hierin vast kunnen lopen. Stress, tegenstrijdige belangen en emotie kunnen ons oordeel vertroebelen. Dit is geen verwijt, maar een constatering. Het is de rol van een mediator om dan als onafhankelijke partij op te treden.

Dat is in het kort het antwoord op de vraag wat doet een mediator? Bij Present 24 gaan we echter nog een stap verder. Wij bieden conflictbemiddeling voor verschillende situaties en op verschillende wijzen. Onze methodiek is af te stemmen naar uw specifieke situatie.

Als uw mediator bieden wij maatwerk

Wij bieden drie verschillende vormen van bemiddeling. Online, hybride en traditioneel. Zo kunt u ervoor kiezen om de bemiddeling die wij als uw mediator aanbieden volledig online te volgen, gedeeltelijk of zonder gebruik te maken van het internet. Samen met u kijken wij naar de beste optie voor u. Wij zijn in te schakelen voor de volgende situaties:

  •  Ontslag
  •  Ziekteverzuim
  •  Re-integratie

Wat doet een mediator? Wij zorgen voor een deskundige en ervaren conflictbemiddeling

Ons online platform kent de volgende kenmerken:

  •  24/7 toegang tot uw persoonlijke dossier in een veilige omgeving
  •  Een snelle afwikkeling van het conflict
  •  Een directe en snelle communicatie

Uiteraard zijn wij erkend door de overheid en de rechtspraak. Zijn wij onderhevig aan wettelijke geheimhouding en gegarandeerde vertrouwelijkheid. Onafhankelijk en objectief.