Verzuimpreventie is taak manager

Verzuimpreventie kan stukken beter, vinden HR-managers. Met name van leidinggevenden verwacht HR meer.

Verzuimpreventie op de werkvloer? Daar wel wat aan getrokken worden, vindt meer dan de helft van de HR-managers. En de leidinggevende heeft de grootste rol in in deze begeleiding, zegt bijna 80 procent. Managers zouden die taak sneller moeten oppakken, met name als het gaat om uitval en preventie van langdurige ziekte van werknemers. Dat laat nieuw onderzoek zien van Arbo Unie onder 168 HR-managers. Leidinggevenden mogen de kar dus meer trekken, als het gaat om verzuimpreventie. Ze zouden vooral meer aandacht moeten hebben voor preventie van ziekten, zeker als dat chronisch of langdurig kan worden. Kunnen herkennen wie wanneer naar de bedrijfsarts gestuurd moet worden is een inzicht dat nog niet veel leidinggevenden hebben.

Taak van HR

De rol van de leidinggevenden versterken bij ziekteverzuim is een taak die HR daarbij voor zichzelf ziet. Een deel van de ondervraagden vindt het ook belangrijk dat de werknemers zelf meer initiatieven nemen om uitval te voorkomen. Nog geen 10 procent van de verzuimende werknemers geeft zelf aan wat ze nog wel kunnen doen, en wanneer. Toch hebben werkgevers de afgelopen jaren grote slagen gemaakt met het verlagen van ziekteverzuim. Sinds 1996 was het ziekteverzuim niet zo laag als vorig jaar, bleek onlangs uit cijfers van het CBS.

Inzetbaarheidsscan

Als het gaat om herkennen van de eerste signalen van uitval door langer durend verzuim, kan een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) of een scan op duurzame inzetbaarheid hierbij helpen. Een kwart van de ondervraagden gebruikt deze instrumenten structureel, en een ander kwart gebruikt ze helemaal niet. De resterende helft van de bedrijfsorganisaties zet deze instrumenten soms, of incidenteel in.

Verzuimpreventie

Om verzuim te voorkomen doet een kwart van de ondervraagden onderzoek naar de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers. 14 Procent maakt gebruik van vitaliteitsprogramma’s en 13 procent biedt trainingen die gericht zijn op preventie. De onderzoekers noemen dit een signaal ‘dat hier nog een wereld te winnen is’.

Bron: PW De Gids